Boios

Keltové žili na území Evropy v době laténské , tj. mladší době železné od ca 5. st. př. n. l. do 1. st. př. n. l.
Archeologové toto období mají rozděleno na LT A - Latén A, časově období 480 – 390 př. n. l., časný latén | LT B - Latén B, časově období 390 – 260 př. n. l., starý latén | LT C - Latén C, časově období 260 – 110 př. n. l., střední a mladý latén | LT D - Latén D, časově období 110 – 9/6 př. n. l., pozdní latén.